Etiketter

Nu när jag är inlagd på psykiatrisk slutenvård får jag gå på arbetsterapi några gånger i  veckan individuellt. Här är en målning jag gjort. Temat är nu  de fyra årstiderna. Kan ni gissa vilken årstid detta är?

20130313_212249