Etiketter

, , ,

I dag när jag var på biblioteket hade jag och min handledare i uppgift att gå upp till en klass på folkhögskolan (jag praktiserar på ett folkhögskolebibliotek) med en vagn med böcker om samhälle, psykologi och psykiatri. Min fråga till klassen var just ”Vad är skillnaden mellan psykologi och psykiatri?”. En elev svarade att psykiatri handlar mycket om psykiater och mediciner och liknande, vilket hon faktiskt hade rätt i. Mitt egentliga svar var att psykologi handlar om den friska hjärnan, medan psykiatri handlar om den sjuka hjärnan.

Klassen ska skriva en uppsats inom ämnena samhälle, psykologi och psykiatri (därav böckerna vi hade på vagnen). Min handledare presenterade en del om hur uppsatsen ska skrivas och informerade om källhänvisning. Efter vår presentation om böckerna och information om uppsatsen fick eleverna själva titta på böckerna och inspireras. Jag och min handledare var behjälpliga.

Efteråt fick vi mycket beröm. Detta blev väldigt lyckat.