Etiketter

, , ,

tränger genom, rött
dimman viskar kol, metall, ström
glaset skriker, som avtrycken på själen
rökelsen – mönstret skär genom luften
melodin, som ångor mot lugn
tårars tempo, höghusens energi
fast kolen ritar spår, som är odefinierbara