Etiketter

, , , , , , ,

Den första boken, som Dynamo förlag av ut, är antologin ”Gränser” (2016). En antologi är en samling av olika texter och olika författare. I denna antologi tolkas temat ”Gränser”, just som titeln.

Texterna är av olika former och illustrationer. Boken ger en slags överblick över hur olika man tolkar ett tema och hur många olika sätt man skriva en text.

Vill du läsa mer om antologin? Vill du köpa den? Klicka här