Etiketter

, , , , ,

Yttrande, kvävd frustration

Känslor, döda blickar

Blodsprängda, exploderande,

Textat, noteringar från då

Då kol-pennan tar vid