Etiketter

, , , , , ,

Folk tycker mycket, både positivt och negativt, om dessa. Jag menar naturligtvis vår elsparkcykel. Själv tycker jag att de är något störande, men deras framfart är respektlös mot – mer specifikt – vissa personer. Då syftar jag främst på människor med hörsel- eller synnedsättning. Tanken kom från en vän, som verkligen ogillar dem.

Vad tycker du om elsparkcyklar?