Etiketter

, , , , , , ,

Original: (translation next)

Skrikande städer mot gnistrande

långsamma gator

snöfall i moll, bubblande

tårdrypande, effektfullt, långdraget

blödande ekon, notstativet flyter blankt

de yttrar sig mot viskande höghus

Translation:

Screaming city through sparkling

City in slow motion

Snow fall in minor, efferverscent

tear-dripping, powerful, drawn to exhaustment

bleeding echoes, music stand – floating blank

existing through whispering buidings