Etiketter

, , , , , ,

Blåljus längs gatan

ekar, vibrerar, vilar längs blanka regndroppar

själen omskakas där grönskan tar vid

daggkåpans skrik från gårdagen

ytterligheter pulserar

stänk av gyttja

bleka, extrema, metalliska

där hålet fylls med känslor

av sprucket smink

kvittrar, inspirerar, uttrycksfullhet

flyger, vankar, berättar.