Etiketter

, , , ,

Fötter, händer, lera

Kramar den gula stången

Blickar ut

Kakel, baby blå – viskar god natt-sagor från då

Sjunger längs räls utan hopp

Reklam vandrar mot

Där ljuset släcks