Etiketter

Skam. Ohyes, Sigmund (haha, min humor).
Allt vad den är, befogad eller obefogad. I DBT-materialet finns en checklista med ja-och nej-frågor som kan hjälpa en att avgöra om ens skamkänsla är befogad eller inte. Vidare kan man också överväga hur ärlig man är när man besvarar frågorna. Man kanske inte vill erkänna hur man tänkte. Vem vet? Jag tror hur som helst att jag kommer att ha nytta av denna checklista, eftersom jag känner skam dagligen. Kommentarer jag fällt, saker jag sagt, åsikter jag yttrat (som gör att jag känner mig dum och blottad inför världen). Allt. Tyvärr är världen så oberäkelig. Saker och ting blir sällan som man tänkt sig.
Oh well, det här blev ett väldigt förvirrat inlägg. Hoppas att jag lyckades förmedla någonting åtminstone.