Etiketter

, , , , , , , ,

Följ oss gärna här

Hämtat på vår twitter:

Lyssna på oss är ett projekt som drivs av Demokratipiloterna. Vi vill lyfta kvinnor och icke-binära tilldelade könet kvinna vid födseln med ADHD och autism. Målet är att öka kunskapen hos yrkesverksamma inom vård, skola och myndigheter samt förbättra bemötande av målgruppen.