Etiketter

, , , , , , , ,

Jag har börjat läsa Dynamo förlags utgivna böcker, vilket är några stycken. Först ut är ”Livet som det kan vara” av Nina Lövehagen. Barn/ungdomsbok om att leva med en neuropsykiatrisk diagnos.

Boken handlar om Marcus, 8 år, som har AST/ASD (autismspektrumtillstånd/disorder). Det handlar om olika moment i hans vardag och hur han hanterar dem. Om det blir problem, så listar han sina strategier punkt för punkt. Nina Lövenhagen, författare till boken, har själv en son med en autismspektrumdiagnos. Hon och sonen hade svårt att hitta litteratur som kunde hjälpa dem, så de skrev denna boken tillsammans.

Själv tycker jag att boken är väldigt tydlig, målande och charmig. Den fokuserar mest på Simons starka sidor och gör en bra bild av hur det är att leva med diagnos när man går på lågstadiet. Jag rekommenderar denna till främst barn, ungdomar och anhöriga. Även vård och habilitering behöver få en mer nyanserad bild av AST/ASD.

Är du nyfiken på Dynamo förlag? Besök oss på Facebook och Instagram för mer information.