Etiketter

, , , , , , , , , , ,

Detta är dagen vi ska uppmärksamma neuropsykiatriska diagnoser (funktionsnedsättning/variation) (NPF). I NPF-spektrumet ingår alla typer av autismspektrum, ADHD, tourettes syndrom och språkstörningar. Samhället måste bli bättre på att se potentialen hos oss med dessa diagnoser, så att vi får en mer självklar del i samhället!

Uppmärksamma forskning, styrkor – istället för att bara se svagheter. Vi fungerar annorlunda än neurotypiker (människor utan diagnos), men kan bidra till samhället minst lika mycket!

<3